ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την συντήρηση της πισίνας σας (σκούπισμα πυθμένα, έλεγχος ποιότητας νερού, ρύθμιση των απαιτούμενων χημικών και ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο).

геЭдЧбЧгЧ 3